Mens Sana

Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Psychologicznej
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień.

W aktualnej formie Ośrodek działa od 2004 roku,
powstał z połączenia Ośrodka Terapii Uzależnień
Novatrix w Tychach i Ośrodka Pomocy Psychologicznej
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Mysłowicach.

mens (łac.) - umysł, duch, rozum, myśl
sana (łac.) - zdrowy

O Przychodni

Ośrodek zajmuje się pomocą psychologiczną oraz medyczną świadczoną osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu, leków, narkotyków oraz ich rodzinom. Świadczenia finansowane są w ramach kontraktu z NFZ. Ośrodek oferuje także porady psychiatryczne oraz pomoc psychoterapeutyczą odpłatnie.

Zespół zatrudnionych psychologów klinicznych, terapeutów i lekarzy służy także pomocą w diagnozie, terapii i leczeniu zaburzeń nerwicowych oraz osobowości (świadczenia odpłatne).

Pierwsze spotkanie rozpoczyna się od konsultacji diagnostycznej z psychologiem lub lekarzem psychiatrą w celu rozpoznania problemów pacjenta oraz ustalenia optymalnej formy terapii.

Wynikiem spotkania diagnostycznego jest propozycja leczenia w Ośrodku, bądź skierowanie do innej placówki, która zapewni optymalne leczenie dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.